Rozpis zápasov

4.​ ​ROZPIS​ ​SÚŤAŽE​ ​ZIMNÉ​ ​MAJSTROVSTVÁ​ ​SR​ ​STARŠÍ​ ​ŽIACI​ ​2017

A​ ​1/​ ​VŠEOBECNÉ​ ​USTANOVENIA

A​ ​1.1​ ​Účastníci

Účastníci budú zaradení do súťaže na základe záväznej PRIHLÁŠKY DO SÚŤAŽÍ VODNÉHO PÓLA.

A​ ​1.2​ ​Usporiadatelia

Usporiadateľom turnajov je SPF, ktorá poverí organizačným zabezpečením jednotlivé kluby, ktoré prejavili záujem súťaž organizovať: pre 1.časť, skupina východ, pre 1.časť, skupina západ, pre 2.časť, spoločná Poverené kluby na turnaj na vlastné náklady zabezpečia bazén, bránky, lopty a časomieru ako aj organizáciu turnaja – rozhodcovský zbor pri stolíku.

A​ ​1.3​ ​Termíny​ ​súťaže

Termíny sú stanovené nasledovne: 28. – 29.10.2017 1.časť, skupina východ 28.10.2017 1.časť, skupina západ 11. – 12.11.2017 2.časť spoločná.

A​ ​1.4​ ​Systém​ ​súťaže

Súťaž sa odohrá ako jeden turnaj rozdelený do dvoch častí. V prvej časti odohrajú družstvá rozdelené do dvoch skupín západ a východ zápasy systémom každý s každým. V druhej časti odohrajú družstvá zo skupiny východ zápasy proti družstvám zo skupiny západ. Obe časti sa spoločne vyhodnotia ako jeden turnaj, v ktorom všetky družstvá odohrali zápasy systémom každý s každým.

A​ ​1.5​ ​Rozpis​ ​zápasov

Rozpis zápasov vydá Matrikár súťaží SVP podľa systému Bergerových tabuliek. Nasadenie družstiev do kľúča pre vygenerovanie rozpisu zápasov bude na základe konečného umiestnenia z posledného ročníka súťaže. 16 Športovo-technické dokumenty 2017/2018 Sekcia vodného póla SPF

​ ​A2/​ ​TECHNICKÉ​ ​USTANOVENIA

A​ ​2.1​ ​Štart​ ​hráčov

V súťaži štartujú hráči ročník narodenia 2003 a mladší. Hráč má právo nastúpiť na stretnutia, ak má platný LP a je uvedený na súpiske a nemá zastavenú činnosť disciplinárnym opatrením. Pozn.: konečná verzia Rozpisu zápasov bude tvoriť prílohu rozpisu súťaže a bude vydaná po obdržaní záväzných PRIHLÁŠOK DO SÚŤAŽE VODNÉHO PÓLA