Rozpis zápasov

ROZPIS​ ​SÚŤAŽE​ ​ZIMNÉ​ ​MAJSTROVSTVÁ​ ​SR​ ​MLADŠÍ​ ​ŽIACI​ ​2017

A​ ​1/​ ​VŠEOBECNÉ​ ​USTANOVENIA

A​ ​1.1​ ​Účastníci

Účastníci budú zaradení do súťaže na základe záväznej PRIHLÁŠKY DO SÚŤAŽE VODNÉHO PÓLA.

A​ ​1.2​ ​Usporiadatelia

Usporiadateľom turnajov je SPF, ktorá poverí organizačným zabezpečením jednotlivé kluby, ktoré prejavia záujem súťaž organizovať: pre 1.časť, skupina východ, pre 1.časť, skupina západ, pre 2.časť, spoločná Poverené kluby na turnaj na vlastné náklady zabezpečia bazén, bránky, lopty a časomieru ako aj organizáciu turnaja – rozhodcovský zbor pri stolíku.

A​ ​1.3​ ​Termíny​ ​súťaže

Termíny sú stanovené nasledovne: 4. – 5.11.2017 1.časť, skupina východ 4. – 5.11.2017 1.časť, skupina západ 18. – 19.11.2017 2.časť, spoločná.

A​ ​1.4​ ​Systém​ ​súťaže

Súťaž sa odohrá ako jeden turnaj rozdelený do dvoch častí. V prvej časti odohrajú družstvá rozdelené do dvoch skupín západ a východ zápasy systémom každý s každým. V druhej časti odohrajú družstvá zo skupiny východ zápasy proti družstvám zo skupiny západ. Obe časti sa spoločne vyhodnotia ako jeden turnaj, v ktorom všetky družstvá odohrali zápasy systémom každý s každým.

A​ ​1.5​ ​Rozpis​ ​zápasov

Rozpis zápasov vydá Matrikár súťaží SVP podľa systému Bergerových tabuliek. Nasadenie družstiev do kľúča pre vygenerovanie rozpisu zápasov bude na základe konečného umiestnenia z posledného ročníka súťaže.

A2/​ ​TECHNICKÉ​ ​USTANOVENIA

A​ ​2.1​ ​Štart​ ​hráčov V súťaži štartujú hráči ročník narodenia 2004 a mladší. Hráč má právo nastúpiť na stretnutia, ak má platný LP a je uvedený na súpiske a nemá zastavenú činnosť disciplinárnym opatrením. 17 Športovo-technické dokumenty 2017/2018 Sekcia vodného póla SPF V súťaži mladších žiakov môžu štartovať dievčatá príslušného veku následovne: – na súpiske môže byť neobmedzený počet dievčat spĺňajúcich vekový limit tejto kategórie – na zápasovej súpiske môže byť neobmedzený počet dievčat z tých, ktoré sú uvedené na súpiske – súčasne vo vode môžu byť maximálne 3 dievčatá vrátane brankára. V prípade, že nastúpi hráčka-dievča do hry počas neprerušenej hry zo zóny návratu a tým sa poruší maximálny limit 3 hráčok, rozhodca hráčku vylúči a hráčke je priznaná osobná chyba. V prípade, že je maximálny limit 3 hráčok porušený pri zahájení hry, rozhodca hru preruší, zjedná nápravu a opakovane hru zahají až po dosiahnutí nápravy (použije sa obdobný postup ako pri chybnom nastúpení družstva po prerušení hry). Pozn.: konečná verzia Rozpisu zápasov bude tvoriť prílohu rozpisu súťaže a bude vydaná po obdržaní záväzných PRIHLÁŠOK DO SÚŤAŽE VODNÉHO PÓLA