Výsledky

pohár 17. listopadu

PLZEŇ 2017

1. miesto MASTER

 

pohár 17. listopadu

PLZEŇ 2017

4.miesto